Plac Dominikański 3, 50-159 Wrocław

czw: 09:30 - 21:00; Najbliższa niedziela (26.05): niehandlowa

English Українська

Regulamin

REGULAMIN CENTRUM HANDLOWEGO

 

Wszyscy odwiedzający oraz osoby zatrudnione w Centrum mają obowiązek przestrzegania niniejszego Regulaminu oraz innych poleceń wydawanych przez Zarządcę Centrum.

NA TERENIE CENTRUM ZABRONIONE JEST:


 1. Jeżdżenie na rolkach, deskorolkach, rowerach oraz innych osobistych środkach transportu.
 2. Korzystanie z wózków zakupowych niezgodnie z ich przeznaczeniem.
 3. Palenie produktów tytoniowych, papierosów elektronicznych, spożywanie alkoholu lub innych substancji niedozwolonych na terenie Centrum poza miejscami do tego przeznaczonymi.
 4. Wprowadzanie zwierząt na teren obiektu (poza psami przewodnikami i psami na smyczach i w kagańcach).
 5. Robienie zdjęć i kręcenie filmów oraz przeprowadzanie wywiadów oraz ankiet bez zgody Zarządcy Centrum.
 6. Prowadzenie reklamy lub akwizycji, w tym dystrybucja broszur, ulotek lub innych materiałów reklamowych na terenie Centrum lub w miejscach przylegających do Centrum.
 7. Organizowanie zgromadzeń, wystawianie towarów w celu ich sprzedaży, prowadzenie akwizycji, organizowanie przedstawień muzycznych.
 8. Żebranie.
 9. Organizowanie oficjalnych zbiórek pieniężnych bez zgody Zarządcy Centrum.
 10. Pozostawanie na terenie Centrum osób:
  a) będących pod wpływem alkoholu lub innych substancji niedozwolonych o podobnym działaniu
  b) których zachowanie lub wygląd narusza prawo, może zostać uznany za obraźliwy lub agresywny lub stanowiący istotną niedogodność dla klientów lub personelu Centrum
  c) których zachowanie lub obecność może stanowić zagrożenie dla bezpieczeństwa, reputacji lub dobrego samopoczucia klientów lub personelu Centrum
 11. Zanieczyszczanie Centrum, niszczenie lub niezgodne z przeznaczeniem używanie urządzeń i instalacji przeznaczonych do użytku publicznego, takich jak toalety, pomieszczenia sanitarne, windy itp.
 12. Przesiadywanie na schodach, kwietnikach lub innych elementach dekoracyjnych.

 

W przypadku wystąpienia sytuacji nadzwyczajnej wymagającej ewakuacji, klienci będą proszeni o stosowanie się do ostrzeżeń przekazywanych w formie ustnej oraz konkretnych wytycznych ze strony personelu Centrum oraz odpowiednich władz.