śr: 09:30 - 21:00; Najbliższa niedziela (24.10): niehandlowa en

PROJEKT NR 138 Doposażenie placu zabaw przy Przedszkolu 149 “Tęczowa Polanka” w urządzenia naukowo-sensoryczne

projekt nr 138 doposa enie placu zabaw przy przedszkolu 149 t czowa polanka w urz dzenia naukowo sensoryczne

Jako nauczyciel Przedszkola chciałabym, aby dzieci z osiedla Karłowice-Różanka uczęszczające do naszej placówki miały możliwość spędzania czasu na świeżym powietrzu w sposób kreatywny i bezpieczny. W otoczeniu Przedszkola nie ma placu zabaw, który spełniałby te kryteria.

Projekt będzie obejmował doposażenie obecnego placu zabaw w urządzenia naukowo-sensoryczne oraz wykonanie nawierzchni pod niektóre urządzenia. W skład naukowo-sensorycznych urządzeń wchodzi 11 certyfikowanych urządzeń takich jak: koło optyczne z korbką, dwa naukowe hexy, film animowany, dwa urządzenia ucho słonia, dwa eko-memory i dwa panele sensoryczne. Naukowo-sensoryczny plac zabaw będzie dostosowany dla dzieci, młodzieży jak i osób starszych, a także do potrzeb osób niepełnosprawnych ruchowo.

Moim priorytetem jest zachęcanie dzieci do zabaw edukacyjnych. To wynik wielu rozmów z rodzicami, którzy poszukują takich aktywności na terenie Wrocławia, ale zazwyczaj wiąże się to z dodatkowymi kosztami. Dlatego powstał pomysł na całoroczny, bezpłatny, naukowy plac zabaw, tak aby każde dziecko, bez względu na zamożność rodziców, mogło skorzystać z takiej formy spędzania czasu. Teren Przedszkola nr 149 „Tęczowa Polanka” we Wrocławiu może stać się początkiem mądrej edukacji najmłodszych i dopełnieniem wiedzy starszych dzieci.

 

7332

3469